Meniu Uždaryti

Paslaugos

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Liepsnelė” atvėrė vaikams ir jų tėvams duris 1963-ųjų pavasarį. Darželio kolektyvas, puoselėdamas įstaigos tradicijas ir nuolat tobulindamas ugdymosi proceso efektyvumą, jau daugelį metų efektyviai padeda šeimoms ugdyti vaikučius.
Vaikai ugdomi pagal steigėjo patvirtintą įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą “Vaikystės spalvų gama”. Įstaigos pedagogai, atsižvelgdami į vaikų poreikius, kompetentingai ir kūrybingai į ugdymo procesą integruoja įvairius vaikų lavinimo(si) bei ugdymo(si) metodus ir būdus.

Lopšelyje – darželyje ,,Liepsnelė” ugdomi vaikai nuo 1.5 iki 6 metų. Šiuo metu veikia 7 vaikų grupės:: 2 ankstyvojo amžiaus grupės, 2 mišraus amžiaus grupės ir 3 darželinio amžiaus grupės. Ugdymas vyksta rusų ir lietuvių kalbomis.

Lopšelyje – darželyje „Liepsnelė“ daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškai. Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius yra organizuojamas papildomas ugdymas. Veikia papildomo ugdymo būreliai, kuriuose sudarytos sąlygos skleistis ugdytinių gabumams, kūrybiškumui, lavinama jų vaizduotė ir mąstymas:

● Lietuvių kalbos būrelis;
● Lego duplo būrelis;
● Šokių būrelis;
● Keramikos būrelis;
● Futbolo būrelis;
● Karate būrelis.

Aukštyn