Meniu Uždaryti

Įstaigos darbuotojai

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Vyr. buhalteris
Apskaitininkas
Sekretorius
Dietistas
Sandėlininkas
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas
Pastatų prižiūrėtojas
Logopedas
Psichologas
Specialusis pedagogas
Socialinis pedagogas
Meninio ugdymo mokytojas
Fizinio lavinimo specialistas
Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą padėjėjas
Virėjas
Skalbėjas
Valytojas
Sargas
Kiemsargis

Aukštyn