Meniu Uždaryti

APIE MUS

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Liepsnelė” atvėrė vaikams ir jų tėvams duris 1963-ųjų pavasarį. Darželio kolektyvas, puoselėdamas įstaigos tradicijas ir nuolat tobulindamas ugdymosi proceso efektyvumą, jau daugelį metų efektyviai padeda šeimoms ugdyti vaikučius. Vaikai ugdomi pagal steigėjo patvirtintą įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės spalvų gama”. Įstaigos pedagogai, atsižvelgdami į vaikų poreikius, kompetentingai ir kūrybingai į ugdymo procesą integruoja įvairius vaikų lavinimo(si) bei ugdymo(si) metodus ir būdus. Lopšelyje-darželyje ,,Liepsnelė” ugdomi vaikai nuo 1.5 iki 6 metų. Šiuo metu veikia 7 vaikų grupės: 2 ankstyvojo amžiaus grupės, 2 mišraus amžiaus grupės ir 3 darželinio amžiaus grupės. Ugdymas vyksta rusų ir lietuvių kalbomis.

2021 m. gegužės 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija pripažino L-d "Liepsnelė” sveikatą stiprinančia mokykla.

DARŽELIO NAUJIENOS

DARŽELYJE VYKDOMA ĮVAIRI VEIKLA, SKATINANTI SKLEISTIS VAIKŲ GABUMAMS, KŪRYBIŠKUMUI, LAVINAMA VAIZDUOTĖ IR MĄSTYMAS

Daugiau apie veiklas darželyje

PROJEKTINĖ VEIKLA

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Liepsnelė” kartu su Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos žemės ūkio ministerijos vykdo bendrą ilgalaikį projektą ,,Mažieji gamtosaugininkai”.

Bendradarbiaujant su Všį teatru ,,Chimeros” vykdomas bendras projektas ,,Mes kartu”.

Tęsiami įstaigos ilgalaikiai projektai:

Šiuo metu organizuojame Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualią kūrybinių darbų parodą „Mano svajonių žuvytė”.

 

 

 

MŪSŲ DRAUGAI

Aukštyn