Meniu Uždaryti

Pateisinimas ligos atveju

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas:  „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a).”

 Informuojame, kad  gydytojai nuo 2019-09-01d.  neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos, todėl pateisinimą patvirtinantis dokumentas tampa tėvų informavimas apie ligos laikotarpį raštu, kitaip tariant Jūs turite užpildyti prašymą pateisinti Jūsų vaiko nebuvimą įstaigoje dėl ligos. Prašymus pateikite darželio sekretorei.

Pažymos dėl vaikų ligos pateisinimo pavyzdį galite atsisiųsti čia

Aukštyn